HemReal AdvisorFastighetsstrategiNew SpacesKontaktNätverk & allianserNYHETER OM OSSKundportalen
Real Advisor
Om oss
Ambition
Kunder
Geografiskt verksamhetsområde
Ambition

Vår viktigaste tillgång är vår kunskap och våra kunders förtroende. I vår uppdragsverksamhet hanterar vi kontinuerligt stora värden. Marknaden måste alltid kunna lita på vårt omdöme och våra tjänster. Vi menar att strategiska beslut ska vila på en stabil grund. Vi ställer därför mycket höga krav dels på vårt eget arbete men också på kvaliten på det faktaunderlag och de indata vi använder.

Vårt arbete inom Real Advisor präglas av strukturerade processer. Tillsammans med kunden lägger vi fast dessa och kunden har hela tiden full insyn i pågående arbete. Vi kallar det RA-processen.

Vår uttalade ambition är att inom utsatt tid alltid leverera tjänster som har högsta kvalitet och som uppfyller kundens krav. Vi har därför ett system för kvalitetssäkring av de tjänster vi levererar.

Vår personal ska ha en god teoretisk grund att stå på. Men det räcker inte i en föränderlig fastighetsmarknad, utan det krävs också ett aktivt deltagande på olika sätt.

Vänd Dig med förtroende till oss - tillsammans skapar vi mervärden.
Real Advisor group • Sveavägen 166 plan 21, Box 7644, 103 94 Stockholm, Sweden • Phone: +46 8 545 297 30 • E-mail: info@ragroup.se
Provided by Webforum