HemReal AdvisorFastighetsstrategiNew SpacesKontaktNätverk & allianserNYHETER OM OSSKundportalen
Fastighetsstrategi
Om oss
Ambition
Kunder
Geografiskt verksamhetsområde
Våra tjänster
Allianser
Arvoden och priser
Auktorisation av fastighetsvärderare
Ambition

Vår viktigaste tillgång är vår kunskap och våra kunders förtroende. I vår uppdragsverksamhet hanterar vi kontinuerligt stora värden och de rapporter vi producerar utgör underlag för olika ekonomiska beslut. Marknaden måste alltid kunna lita på vårt omdöme och våra produkter. Vi vill därför hävda vårt oberoende och vi ställer höga krav på kvaliten av det faktaunderlag och de indata vi använder för att utföra ett uppdrag. Ingen bedömning blir bättre än det underlag den vilar på.

Vår uttalade ambition är att alltid leverera produkter som har högsta kvalitet och som uppfyller kundens krav. Vi har därför ett system för kvalitetssäkring av de rapporter och tjänster vi levererar. Dessutom vill vi att våra rapporter ska ha ett högt läsvärde. Målsättningen är att fakta och bedömningar klart ska framgå och att våra resonemang lätt ska gå att följa även för den inte helt professionelle läsaren.

Våra medarbetare ska ha en god teoretisk grund att stå på. Dessutom är våra värderare auktoriserade av Samhällsbyggarna (ASPECT). Men det räcker inte i en föränderlig fastighetsmarknad, utan det krävs också ett aktivt deltagande på olika sätt. Vi har av oberoende sakkunniga bedömts vara ett av de kvalitetsmässigt ledande bolagen inom branschen.

Vår uttalade ambition är att bibehålla och utveckla den positionen. 

Vänd Dig med förtroende till oss - tillsammans skapar vi mervärden.

 
Real Advisor group • Sveavägen 166 plan 21, Box 7644, 103 94 Stockholm, Sweden • Phone: +46 8 545 297 30 • E-mail: info@ragroup.se
Provided by Webforum