HemReal AdvisorFastighetsstrategiNew SpacesKontaktNätverk & allianserNYHETER OM OSSKundportalen
Fastighetsstrategi
Om oss
Ambition
Kunder
Geografiskt verksamhetsområde
Våra tjänster
Allianser
Arvoden och priser
Auktorisation av fastighetsvärderare
Firma

FS Fastighetsstrategi AB är ett konsultbolag specialiserat på den svenska fastighetsmarknaden. Bolaget är partnerägt och helt oberoende från marknadsaktörer. Bolaget eller i bolaget verksamma personer äger inga fastigheter, varken direkt eller indirekt. Verksamheten startade år 1996 och baserades då på en analys av den framtida fastighetsmarknaden. Vi kunde redan då konstatera en ökande aktivitet från olika aktörer, fastighetsägare, nya grupper av investerare, egenanvändare och hyresgäster vilket successivt ökat kraven och behoven av specialisering och kvalificerad rådgivning. Vår bedömning var rätt, bolaget har sedan starten haft en mycket positiv utveckling.

Namnet Fastighetsstrategi är valt med omsorg. Det pekar dels ut vårt kompetensområde - fastigheter, dels vår målsättning att vara den naturliga och strategiska rådgivaren i frågor rörande fastigheters ekonomi och marknad, såväl på kort som på lång sikt.

Vänd Dig med förtroende till oss - tillsammans skapar vi mervärden.

Ur Svenska Akademiens ordlista (SAOL):
Fastighet - markområde med byggnader o. d. som utgör rättslig enhet
Strategi - välplanerat tillvägagångssätt
Real Advisor group • Sveavägen 166 plan 21, Box 7644, 103 94 Stockholm, Sweden • Phone: +46 8 545 297 30 • E-mail: info@ragroup.se
Provided by Webforum